Kısaslı Aşıklar

Kısaslı Âşıklar

Köyde yaşamış ve yaşamakta olan aşıklarımız şunlardır.

Aşık Hüseyin

Doğum tarihi bilinmemektedir. Adı bilinen en eski aşıklardandır. Kısas Cem’inde yeralan samah ve deyişlerin müzikleri ona aittir. Kul Hüseyin mahlasıyla Kısas’ta bilinen deyişlerin ona ait olduğu sanılmaktadır.

Aşık Mustafa (Aşık Mıço)

Doğum tarihi bilinmemektedir. Aşık Hüseyin’in oğludur. Ancak 1910 yılında öldüğü söyleniyor. Aşık Halit Aşan’ın dedesidir. Usta malı söyleyen, bağlama çalan ancak kendi deyişlerinin olup olmadığı bilinmeyen bir aşıkmış. Günümüze kadar gelen Kısas samahlarında okunan deyişlerin müziklerinin ona ait olduğu söylenmektedir. Aşık Mıço ile ilgili anlatılan bir anekdot şöyledir: Birgün Aşık Mıço’nun köyde bağlaması kırılıyor. O zaman Urfa’da bir saz bulamayınca bir kış günü Antep’e gitmeye karar veriyor. O tarihlerde vasıta bulunmadığı için Anteb’e yürüyerek gidiyor ve oradan bir bağlama alıp geliyor.

Aşık Kul Biçâre (Abdurrahman Türkmen)

1840 doğumludur. Babasının adı Bedir’dir. Şiirleri hâlâ yaşamaktadır. Usta malı ve kendi deyişlerini okurmuş. Söylenilene göre 1922 yılında ölmüştür. Evli olup 2 çocukludur.

Köçek Ahmet

Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendi deyişi bulunmayıp usta malı okurmuş. Kurtuluş savaşına katıldığı bilinmektedir. Savaştan kısa bir süre sonra öldüğü söylenmektedir.

Kılo Bektaş (Nakla Bektaş)

Aşık Mıço’nun amcasıoğludur. Cem’e katılan aşıklardandır. Usta malı çalıp söylermiş. 70 yaşlarındayken 1945 yılında vefat etmiştir.

Muhammed Çavuş

1840 yılında doğduğu söyleniyor. Makama vakıf iyi bir okuyucuymuş. Mukim Tahir’in sık sık ziyaret ettiği ve çok beğendiği bir ustaymış. Askerde bando çavuşluğu da yapmış. 1948 yılında vefat etmiştir.

Culha Yahya Baba

1880 yılında doğmuştur. Cem evi sahipliği yapmıştır. Kısas’taki Alevi-Bektaşilerin Babası’dır. İyi cura çalan, deyiş ve makamları çok iyi bilen birisiymiş. 1962 yılında vefat etmiştir.

Mehmet Eyyüp

1880 yılında doğduğu söylenmektedir. İyi bir keman ustasıymış. Usta malı çalıp okurmuş. Cem evi’ne katılan aşıklardanmış. 1936 yılında vefat etmiştir.

Hoca Bakır

1885 doğumludur. İstiklâl Savaşı gazilerindendir. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal ile aynı cephede savaşmış ve bazı anıları olmuştur. Dini konularda çok bilgiliymiş, aynı zamanda köyün imamıymış. Cura ve Bağlama çalmada ustaymış. 1972 yılında vefat etmiştir.

Seyyit Halil Çavuş

1900 yılında doğduğu söylenmektedir. Bağlama ve Keman çalmada ustaymış. Kendi deyişi bulunmayıp usta malı okurmuş. 1969 yılında vefat etmiştir.

Seyyit İbrahim Çavuş

1905 yılında doğduğu söylenmektedir. Halil Çavuş’un kardeşi olup, iyi bir okuyucuymuş. Türkü, Hoyrat ve gazelleri çok güzel okurmuş. 1952 yılında bir trafik kazasında vefat etmiştir.

Aşık Büryâni (Hamdullah Aykut)

1926 doğumludur. Babası Ahmet, annesi Meryem’dir. Übeyit kızı Fatma ile evli olup 11 çocukludur. Köyde çiftçilikle uğraşan ve kitap okumayı çok seven biri olup deyişlerini cem’lerde irticali olarak söylermiş. Bir ara Cem evi sahipliği yapmıştır. Şiirlerini kendi el yazısıyla yazdığı iki defterde toplamıştır. Çok güzel cura çalarmış. 7.11.1990 tarihinde vefat etmiştir.

Aşık Halit Aşan

1928 doğumludur. Babası Hüseyin, annesi Fatma’dır. Amcası kızı Aynızeliha ile evli olup 6 çocukludur. 1964-1974 yılları arasında Almanya’da çalışmıştır. Yöre üslûbuna ve samah töresine hâkim, coşkuyla çalar söyler. Kendi deyişleri bulunmamaktadır. Daha çok usta malı okumakta ve bağlama çalmaktadır. İyi bir kaynak kişidir.

Aşık Celali (Veli Göncü)

1931 yılında Kısas’ta doğmuştur. Babası Ahmet, Annesi Aynur’dur. Haydar kızı Hatice ile evli olup 7 çocukludur. Çiftçilikle uğraşmaktadır. Kuvvetli bir sese ve çok saf bir Türkmen üslubuna sahiptir. Urfa şehir merkezindeki geleneksel Urfa müziğini bilmektedir. Kürdi ve Araban gibi mahalli makamları icra edebilmektedir. Bağlama ve cümbüş çalabilmektedir.

Ali Asa

1933 Kısas doğumludur. Babası Veli, annesi Zeynep’tir. İlkokul mezunudur. 1964 yılından beri Hollanda’da işçi olarak çalışmaktadır. 200’ün üzerinde şiiri bulunmaktadır.

Aşık Helali (İmam Polat)

1937 Kısas doğumludur. Babası Hasan, annesi Güllü’dür. 1995 yılında vefat etmiştir. 50 civarında şiiri bulunmaktadır. İki evli olup 17 çocuğu vardır.

Aşık Doksandaon (İsmail Kondu)

1938 doğumludur. Babası Halil, Annesi Aynur’dur. Cuma kızı Amşe ile evli olup 6 çocukludur. Köyde hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlkokul mezunudur. Sazı zayıf, sözü kuvvetli bir aşıktır. 300’e yakın şiiri vardır. Şiirlerinin bir kısmı bestelenmiştir.

Aşir Türkmen

1938 Kısas doğumludur. Babası Derde, annesi Hedle’dir. Aşık Kul Biçâre’nin torunudur. Evli üç çocuk babasıdır. Bankadan emekli olup 1998 yılında vefat etti. Usta malı okurdu, ayrıca Urfa havalarını bilir ve gazel okurdu.

Aşık İkrâri (Mehmet Uğur)

1941 Kısas doğumludur. Babası Mustafa, annesi Zöhre’dir. İlkokul mezunudur. 10 yıl kadar Almanya’da çalışmıştır. Birçok şiiri bulunmaktadır. 1997 yılında vefat etmiştir.

Aşık Fedâi (Cuma Aran)

1944 Kısas doğumludur. Babası Abit, annesi Medine’dir. İlkokul mezunudur. 200’ün üstünde şiiri bulunmakta, aynı zamanda köyün hocasıdır.

Aşık Hürremi (Emine Uğur)

1950 Kısas doğumludur. Köyün bayan aşıklarındandır. Okur yazardır. 100’ün üstünde şiiri bulunmakta ve bağlama çalmaktadır.

Aşir Kayabaşı

1952 Kısas doğumludur. Babası Şeyho, annesi Fatma’dır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunudur. Hem deyiş türü hemde serbest şiirler yazmaktadır.

Aşık Sefâî (Mehmet Acet)

1954 Kısas doğumludur. Babası Sefer, annesi Fatime’dir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 100’ün üstünde şiiri, 30 civarında bestesi bulunmaktadır. Bağlama çalmakta, hem kendi deyişlerini, hem de usta malı okumaktadır.

Aşık Devrâni (Cuma Azbay)

1954 Kısas doğumludur. Babası Mehmet, Annesi Elif’tir. Aşur kızı Elif ile evli olup 4 çocukludur. Köyde günlük işlerle uğraşmaktadır.

Aşık Yarâni (Hasan Polat)

1955 Kısas doğumludur. Babası İmam (Aşık Helali), annesi Fatma’dır. İlkokul mezunudur. 1987 yılında çok genç yaşta ölen aşığın 100’ün üstünde şiiri bulunmaktadır. Bağlama da çalıyormuş.

Kul Bektaş (Bektaş Bulut)

1958 Kısas doğumludur. Babası Haydar, annesi Zöhre’dir. İlkokul mezunudur. 100’ün üzerinde şiiri bulunmaktadır.

Hüseyin Öztürk

1959 Kısas doğumludur. Babası Hasan, annesi Zeliha’dır. Ortaokulu Kısas’ta bitirdikten sonra tahsiline Almanya’da devam etti. Güzel bağlama çalmakta, besteleri ve şiirleri bulunmaktadır. Halen Almanya’nın Göttingen şehrinde valilik ve belediye bünyesinde müzik kursları vermektedir.

Kul İhsan (İhsan Doğan)

1960 Kısas doğumludur. Babası Bakır (Culha Bakır), annesi Rabia’dır. Öğretmen Lisesi mezunudur. Deyişleri bulunmakta ve bağlama çalmaktadır.

Aşık Dertli Divâni (Veli Aykut)

1962 doğumludur. Babası Hamdullah (Aşık Büryani), Annesi Fatma’dır. Liseden sonra Açık Öğretim Fakültesini bitirmiştir. Bir kamu kuruluşunda çalışmaktadır. “Divâne Gönül” adlı bir kaseti bulunmaktadır.

Ahmet Erdem

1963 Kısas doğumludur. Babası Mehmet, annesi Fatma’dır. Maliye Yüksek Okulu mezunudur. Suruç Maliyesi’nde çalışmaktadır. Deyiş ve serbest şiirler yazmaktadır.

Aşık Meftûni (Mehmet Bakındı)

1964 doğumludur. Babası Hüseyin, annesi Zeliha’dır. Lise mezunudur. Bağlama çalıp okumaktadır. Çok sayıda şiiri bulunmaktadır.

Aşık Halimi (İsa Özbay)

1966 Kısas doğumludur. Babası Halil, annesi Bedriye’dir. Lise mezunudur. Halen polis olarak görev yapmaktadır. Şiirleri bulunmakta ve bağlama çalmaktadır.

Kul Ahmet (Ahmet Aykut)

1967 Kısas doğumludur. Babası Hamdullah (Aşık Büryâni), Annesi Fatma’dır. Lise mezunudur. Bağlama çalmakta ve 50’den fazla şiiri bulunmaktadır.

Aşık Kul Halil (İ.Halil Elveren)

1968 doğumludur. Babası Bektaş, annesi Fadime’dir. Lise mezunudur. Bağlama çalmakta ve güzel bir sese sahiptir. Okuduğu şiirler kendisinindir. Ankara’da ikamet etmektedir. Çankaya Belediyesi’nde çalışmaktadır.

Ali Narin (Can Ali)

1969 Kısas doğumludur. Babası Halil, annesi Gülçin’dir. Ortaokul mezunudur. Köyün en genç aşıklarındandır. Deyişler yazmakta ve bağlama çalmaktadır.

Aşık Ceylâni (Mustafa Uğur)

1969 Almanya doğumludur. Babası Mehmet, annesi Emine’dir. Tıp Doktorudur. Çok iyi bağlama çalmakta ve şiirleri bulunmaktadır. Diyarbakır’da ikâmet etmektedir.

Yusuf Aşan

1970 Akpınar Köyü doğumludur. Babası Abbas, annesi Sultan’dır. Ortaokul mezunudur. Bağlama çalmada oldukça ustadır. Şiirleri bulunmakta ayrıca usta malı okuyup çalmaktadır.

Sadık Aşan

1971 Kısas doğumludur. Babası Hüseyin, annesi Hamide’dir. Lise mezunudur. Bağlama çalmakta ve şiirleri bulunmaktadır. Aşık Halit Aşan’ın torunudur.

Yusuf Tugay

1976 Almanya doğumludur. Babası Hüseyin, annesi Zöhre’dir. Lise mezunudur. Bağlamada oldukça usta olup şiirleri de bulunmaktadır.


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!